Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.knitpl.com

Sprzedającym jest DKJM Krzysztof Wiśniewski z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Fałata 10/3. Zarejestrowanym pod numerem NIP: 879-139-40-91 , Regon: 341608080 zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać:

- za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@knitpl.com (zalecane)

- pod numerami telefonu +48 604608366 ( od poniedziałku do piątku 10-14)

 • 1 Definicje
 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 18. rok życia, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
 3. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
 4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
 6. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.
 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 8. www.knitpl.com (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.knitpl.com za pośrednictwem, którego Klient może kupić Produkt.
 9. Strona –Usługodawca i Klient.
 10. Strona Sklepu – każda strona bądź pod strona www znajdująca się pod adresem www.knitpl.com
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • 2 Zasady ogólne
 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia oraz dokonanie Rejestracji na stronie sklepu.
 2. Sklep internetowy www.knitpl.com prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski.
 3. Każdy produkt oferowany w sklepie pochodzi z legalnego źródła, jest fabrycznie nowy i posiada oryginalne opakowanie.
 4. KotToOn T-shirt Yarn jest produktem powstającym w procesie recyclingu materiałów bawełnianych i innych. Wybrane produkty mogą różnić się kształtem, wykonaniem, wagą czy kolorem w ramach tego samego rodzaju produktu.
 • 3 Rejestracja
 1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym www.knitpl.com (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub Nazwę użytkownika (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego www.knitpl.com oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.
 2. Rejestracja w Sklepie Internetowym www.knitpl.com , jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego www.knitpl.com są nieodpłatne.
 3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego www.knitpl.com należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta za pośrednictwem adresu biuro@knitpl.com
 • 4 Składanie zamówień
 1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki. 2. Zamówienia mogą być składane tylko za pośrednictwem sklepu. 3. Zamówienia za pośrednictwem sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. 4. Aby zamówienie złożone za pośrednictwem sklepu zostało zrealizowane prawidłowo, niezbędne jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie danych niezbędnych do dokonania przesyłki zamówionego towaru. 5. Po złożeniu przez klienta zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia. 6. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatność przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą.
 2. Zamówienie, które nie zostało opłacone, zostaje automatycznie anulowane po 3 dniach roboczych.
 • 5 Koszty i termin wysyłki
 1. Przesyłka wysyłana jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia w ciągu 48h w dni robocze po wpływie należności na konto firmowe bądź Przelewy24 (doplata do przelewu 1,9% wartosci zamowienia). Sklep poinformuje klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić. 2. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Przy wyborze opcji płatności "przelew" lub "płatność kartą lub przelewem online" do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze). 3. Koszty przesyłki pokrywa nabywca. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link "Wysyłka/odbiór".
 2. Przesyłki pobraniowe nadajemy za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS za dopłatą 4,00 PLN [opcja dla klientów zarejestrowanych]
 • 6 Płatności
 1. Sprzedający oferuje następujące formy płatności za Towar i Koszty dostawy:

- przelew elektroniczny (Przelewy24) - doplata do przelewu 1,9% wartosci zamowienia.

- przelew (tradycyjny) albo wpłata na rachunek bankowy Sprzedającego przed wysyłką Towaru.

Po wybraniu przelewu elektronicznego, nastąpi przekierowanie do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się Klient otrzyma gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Klient zostanie przekierowany do strony internetowej sklepu. Płatności online obsługuje firma Przelewy24.pl.

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 1. W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedającego, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu:

- imię i nazwisko albo firmę Klienta,

- numer Zamówienia oraz użytkownika

Dane do przelewu:

Nr rachunku bankowego Sprzedającego:

mBank 79 1140 2004 0000 3902 7526 9368

DKJM Krzysztof Wiśniewski

 1. Gościnna 12

87-100 Toruń

 1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).
 • 7 Odstąpienie od umowy
 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia otrzymania towaru, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów użytkowania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
 3. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają produkty w formie plików elektronicznych dotyczy to szczególnie wykrojów i instrukcji zapisanych w formacie PDF.
 4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na adres siedziby Usługodawcy.
 5. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.
 6. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 2 niniejszego paragrafu wymagania, sklep dokona zwrotu wartości zakupionych towarów nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa klient.
 • 8 Procedura reklamacji
 1. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt Sprzedawcy (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawa z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami).
 2. Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwunastu miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.
 3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych zawierać powinny niezbędne do jej rozpatrzenia dane (imię i nazwisko zamawiającego, oraz opis przedmiotu reklamacji.)
 • 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku

DKJM Krzysztof Wiśniewski informuje, że jest administratorem Państwa danych osobowych. Siedziba firmy to ul. Gościnna 12, 87-100 Toruń, mail : biuro@knitpl.com

Państwa dane są przetwarzane w celu wykonania procesu zakupowego na podstawie art.6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych RODO.

Państwa dane osobowe będą udostępnione podmiotom zewnętrznym, z którym DKJM Krzysztof Wiśniewski współpracuje w zakresie usługi dostarczenia towaru zakupionego przez Państwa.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny wynikający z Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta tj. 2 lata z tytułu gwarancji i rękojmi.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży.

Nie podanie ich będzie skutkować brakiem możliwości wykonania usługi sprzedaży.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez administratora danych osobowych z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa przewidzianych dla ochrony danych osobowych.

 • 10 Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. 2. W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) 3. Data opublikowania regulaminu 23.05.2018